FAQ

ขายสินค้าอื่นได้ไหม?

ได้เฉพาะแพ็คเกจร้านขนาดใหญ่ โดยทางเราจะออกแบบแยกส่วนพื้นที่ในร้านให้ชัดเจน ไม่อนุญาติให้ตั้งขายสินค้าอื่นบนเคาน์เตอร์ของเรา

ซื้อราคาซุ้ม แต่ไม่เอาซุ้มได้ไหม?

ไม่ได้ ทุกแบบที่ต้องมีการออกแบบนอกเหนือซุ้มสำเร็จรูป ต้องเป็นไซส์ XL

วัตถุดิบซื้อที่อื่นได้ไหม?

ไม่ได้ หากมีการซื้อจากแหล่งอื่น จะถูกยกเลิกสัญญาทันที

ระยะห่างระหว่างสาขาเท่าไหร่?

ซุ้มห่างกันขั้นต่ำ 2 กม.
ร้านห่างกันขั้นต่ำ 3 กม.

มีร้านอยู่แล้ว ซื้อแต่สูตรกับวัตถุดิบได้ไหม?

ไม่ได้ เนื่องจากเราเป็นแบรนด์ ไม่ใช่ร้านขายส่ง

ซื้อซุ้มแล้ว เปลี่ยนเป็นร้านภายหลังได้ไหม?

ได้ โดยทางเราจะออกแบบร้านให้เท่านั้น

ใช้ซุ้มที่มีอยู่แล้วได้ไหม?

ไม่อนุญาติให้ใช้ซุ้มเก่า ทรงโบราณ ทรงตามท้องตลาด หากซุ้มของท่าน มีการดีไซน์ที่สวยและใหม่ โปรดส่งรูปภาพมาให้ทางเราพิจารณา