Subscription Plan

Premium
5400

450 บาท/เดือน [ชำระรายปี]

ระบบรับออเดอร์ อัปเดทอัตโนมัติ

วัตถุดิบพรีเมี่ยม

เมนูขนมหวาน ไอศกรีม

Franchise
98000

ชำระครั้งเดียว

ไม่มีหมดอายุ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

สามารถโอนกรรมสิทธิ์

Popular
5400

450 บาท/เดือน [ชำระรายปี]

ระบบรับออเดอร์ อัปเดทอัตโนมัติ

แพคเกจ POPULAR