ปิดรอบจัดส่งทุกวันเสาร์ 23:59 น.

แจ้งชำระเงินทาง LINE ภายในวันเสาร์
คำสั่งซื้อและการโอนเงินหลังจากเวลาที่กำหนด
จะมีค่าบริการรถเข้ารับสินค้านอกเวลา 150 บาท

หากไม่มีการสั่งซื้อภายใน 30 วัน บัญชีของท่านจะถูกระงับ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

วัตถุดิบพรีเมี่ยม

สำหรับแฟรนไชส์ PREMIUM เท่านั้น

อุปกรณ์

ใบชา แก้ว


ผงผลไม้

ผงสำเร็จรูป

บุกคริสตัล

ท็อปปิ้งCAUTION

**คำเตือน**

หากพบว่ามีการใช้วัตถุดิบ แก้ว ฟิล์มและอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของทางแบรน์ เป็นการละเมิดสัญญา และเข้าข่ายการกระทำที่ทุจริตอย่างร้ายแรง ซึ่งถือเป็นการไม่เคารพต่อการร่วมธุรกิจ และเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอนุโลมได้ โดยบริษัทจะยกเลิกสัญญา และระงับการขายของท่านทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบและไม่มีการติดต่อพูดคุยในทุกกรณี

Having supplied materially false or using ingredients and materials that are not from BUBB leads to contract termination. Due to the incident is severely harmful to our business. As a result, we will immediately terminate your contract without any further communication.